A-8081 Heiligenkreuz a. W., Friedensplatz 1, Tel: +43 (0)3135/82625

Temelji duhovnosti


Kuća tišine postoji od 1979 g.. Od samog početka potrudili smo se da kuća bude u okviru biskupije i da se prilagođava i odgovara potrebama vremena. Tako pokušavamo živjeti našu vjeru kroz:
  • meditaciju

  • bibliju

  • franjevačku duhovnost

Meditacija i tišina

Meditacija vodi mirnijem životu. Naša je prva dužnost da ljudima koji dođu kod nas omogućimo jedan prostor tišine i osijećaj utočišta. Naš moto je: „Idi u tišinu i pronađi se, idi k sebi i tamo ćeš pronaći Boga, idi Bogu i ponovo ćeš se naći u centru života“. Kako to isgleda u konkretnom životu: u naš dnevni raspored utkani su jutarnja, podnevna i večernja molitva. Mnoge stvari koje nas odvlače od molitve i meditacije izbjegavamo, kao npr. TV. Cilj je pomirenje sa samim sobom, sa osobnim talentima kao i pormirenje sa osobnim slabostima i ograničenjima. Za postizanje svega toga potrebna je velika strpljivost sa samim sobom. Unutarnja sloboda, oslobođenje od osobnih očekivanja i zahtijeva kako sebe tako i okoline je jedan duži proces. Samo onaj koji je izmiren sa sobon može se izmiriti i sa drugim. U tišini se čovjek otvara Bogu koji svakom čovjeku želi život u punini.


Biblijska razmišljanja

Božija riječ je duhovna hrana nas kršćana. Na žalost mnogi su ljudi gladni toga. Boli spoznaja kako malo katolika proučava i poznaje bibliju. Tu možemo puno naučiti od naših sestara i braće protestanata. Možda je kod nas katolika pristup bibliji više naučan i intelektualan umjesto konkretnog življenja po riječi božijoj. Vjera traži potpunog čovjeka. Religija u kojoj su samo osijećanja važna vodi fanatizmu. S druge strane religija u kojoj vlada samo razum postaje vremenom beživotna i prazna. Jedno dublje razumijevanje Božije riječi neosporno nas vodi čovjeku. Okretanje prema svijetu i osjećaj pripadnosti i suosjećanja prema čovječanstvu znak je jedne zdrave duhovnosti. Bog zove svakog od nas posebno. Nitko se ne može sakriti iza zajednice. Kod mene je odgovornost. Naravno mi uvjek trebamo i druge koji nas prate, podržavaju i ispravljaju. Pouzdanje u Boga, koji je početak svih stvari i cilj našeg života mora biti prepoznatljiv znak nas kršćana. Pored biblijske škole, biblijskih razgovora, liturgije i biblijski orijentiranih propovijedanja nudimo putovanja u Svetu zemlju kao i putovanja „Tragovima sv. Pavla“.


Franjevačka duhovnost

Upravo u ovom vremenu u kojem se na svakom koraku osijeća rezignacija, gdje jedan novi val obnove zahvaća politiku i crkvu, potrebna je franjevačka karzima, njena širina i otvorenost. Sv. Franjo sljedeći Krista izabrao je put siromaštva. Crkva koja traži put moći, koja vjeruje da se evanđenlje može proširiti restriktivnim mjerima (isključenje iz sakramenta, zabrana govora i pisanja ne istomišljenicima...) je u opastnosti da ne izvrši Božiju riječ. Sv. Franjo nije dopustio da se njegova vizija života suprostavlja evanđelju – niti je to dozvolio svome ocu, niti crkvi, niti svojoj braći. On nas uči da osluškujemo glas u sebi i ono malo što smo od evanđenlje razumjeli primjenimio u našem životu. Franjevačka duhovnost nas vodi u jednu širinu gdje ni jedan čovjek nije isključen. Dialog sa drugim religijama i kulturama bitni su dio našeg života i naše službe prema čovjeku.


DE EN FR HU HR RO RU